1. Domů
  2. Dokumentace
  3. Nápověda – Qvamp &#...
  4. Platební scénáře
  5. Jak používat platební scénáře

Jak používat platební scénáře

Pro každý typ eventu si můžete zvolit výchozí platební scénář. Při tvorbě nabídky si však můžete vybrat kterýkoliv jiný platební scénář. Primárně ho tedy volíte při tvorbě nabídky nebo když vytváříte zrychlený event.

U nabídky je to tak, že když dáte platební scénář ke kontrole a schválení zákazníkovi, můžete ho ještě změnit. Po vzájemném odsouhlasení nabídky zákazníkem už ho však změnit nemůžete. To samé platí i po vytvoření zrychleného eventu.

Cenové nabídky – Detail nabídky:

Platební scénář - použití u nabídky

Nový event – zrychleně přes tlačítko plus:

Platební scénář - použití u zrychleného eventu