1. Domů
  2. Dokumentace
  3. Nápověda – Qvamp &#...
  4. Personál a uživatelé
  5. Jak používat personál

Jak používat personál

V hlavní nabídce klikněte na Eventy a poté na Detail eventu. Dále na panel Personál a liknutím na tlačítko plus můžete přidat konkrétního zaměstnance/personál do eventu. Poté vyberte pozici a čas od kdy do kdy daný člověk pracuje. Hodinová sazba se načte automaticky, ale dá se pro daný event upravit. Automaticky se také vypočítá celková mzda, která se dá rovněž ručně upravit. Počet personálu v eventu není nijak omezen.

Qvamp - Jak přidat personál

 

Pod Dalšími informacemi k personálu si můžete doplnit jakékoliv pro vás důležité informace (např. dress code). V růžovém obdélníku vpravo – Souhrn, uvidíte počet osob na eventu, počet osob na jednoho hosta a kolik vás to bude stát v nákladech. Slouží to hlavně k tomu, abyste tento počet zbytečně nepodcenili nebo naopak nepřecenili.

Budete mít přehled o svých lidech a zároveň i rozpis směn, který si můžete vytisknout.

Jak používat personál 2