Svatební cenový průzkum pro rok 2022

Tento cenový průzkum jsme se rozhodli udělat hlavně pro naší vlastní potřebu, ale o jeho výsledek se s Vámi rádi podělíme. Zajímá Vás jaký byl v loňském roce očekávaný cenový rozpočet na svatbu v České Republice, kolik snoubenci nakonec utratili a za co? Všechno se dozvíte v tomto článku.

Průzkumu se zúčastnilo 300 uživatelů Facebooku, kteří se rozhodli uspořádat svatbu v roce 2022. My jsme se v něm zaměřili na celkem šest vybraných kategorií, jejichž výsledky jsou pro nás z obchodního hlediska důležité.

Složení respondentů

Jak se měnil počet uzavřených sňatků

Kvůli celosvětové pandemii Covidu-19 se po šesti letech nepřetržitého růstu uzavřených sňatků jejich počet v roce 2020 zastavil. Došlo tak k jeho snížení skoro o 9,5 tisíce na 45,4 tisíc.

V následujícím roce  opět narostl počet manželství a to na 46,8 tisíc.

Rok 2022 byl ve srovnání s léty 2019 až 2021 naštěstí o něco stabilnější a víc bohatý na eventy. V jeho první polovině vstoupilo do manželství 21,3 tisíc párů.

Jaké byly ceny za svatbu?

Jako první nás samozřejmě zajímalo kolik nakonec novomanželé utratili za svatbu. Nejvíce dotázaných (celkem 33 %) odpovědělo, že se cena jejich svatby pohybovala od 201 do 300 tisíc Kč.  V roce 2020 byl nejčastější rozpočet 101 až 150 tisíc Kč a je to tak oproti němu výrazná změna. Pouhých 5 % respondentů zaplatilo méně než 50 tisíc Kč.

Celkový rozpočet svatby

Jaký byl celkový rozpočet v jednotlivých krajích

V nejvíce krajích České Republiky vyhrál celkový rozpočet v rozmezí od 201 do 300 tisíc Kč za svatbu.

Výjimku tvořil kraj Karlovarský s rozpočtem 151 – 200 tisíc Kč a kraje Královéhradecký a Ústecký, kde měli snoubenci v plánu utratit maximálně 100 až 150 tisíc Kč.

Zvláštní pozornost musíme věnovat kraji Olomouckému. V něm totiž skončila na stejném místě dokonce tři cenová rozpětí. Plánovaná cena svateb se zde tedy pohybovala od 100 do 300 tisíc Kč.

Dodržení rozpočtu

U 38 % svateb se podařilo dodržet původně plánovaný rozpočet. Je to ale i tak ve srovnání s průzkumem z roku 2020 pokles o 7 %. Nejčastěji se plánovaný rozpočet dodržel u svateb v té nejdražší cenové kategorii a to nad 300 tisíc Kč. Zato více než polovina snoubenců chtěla za svatbu zaplatit méně, což se jim ale nepodařilo. Úplně nejčastěji to bylo při svatbách za cenu 151 až 200 tisíc Kč.

Dodržení rozpočtu

Svatební služby

Kromě celkové ceny za svatbu nás ještě zajímalo, kolik snoubenci utrácí za konkrétní svatební služby jako je např. pronájem místa, catering, fotograf, kameraman, hudba nebo výzdoba.

Zjistili jsme, že se oproti roku 2020 zvýšil počet zákazníků, kteří platili za pronájem místa a to o 15 %. Zvýšila se také cena pronájmu prostor. Důvodem bude pravděpodobně inflace a také energetická situace, která se ale naplno začala projevovat až na podzim 2022.

Nejčastěji si externího dodavatele snoubenci najali na catering. Není se čemu divit. Mezi jeho hlavní výhody patří velká rozmanitost pokrmů, možnost různého servírování (raut, menu..) a flexibilita cateringových společností. Navíc ne všechna svatební místa mají vlastní kuchyni jako např. zámky, statky nebo hostiny pod párty stanem v přírodě.

Na druhém místě skončil fotograf a na třetím svatební výzdoba. Nejméně snoubenci využili služeb kameramana.

Ze zpracovaných dotazníků vyplývá, že čím vyšší je cenová kategorie, tím větší je i  procento využití služeb.

Využití dodavatelů svatebních služeb

Za catering se také utrácí nejvíce peněz a to ve všech cenových kategorií a také za něj utrácíme nejvíc procent z rozpočtu.

Catering - utrácení z rozpočtu

Hosté na svatbě

Počet hostů na svatbě ovlivňuje např. náklady na:

  • pronájem místa,
  • koordinaci dne (pokud je přítomna svatební koordinátorka),
  • jídlo a pití, výzdobu (především stolů),
  • pronájem dalšího vybavení

Počet svatebních hostů se oproti roku 2020 změnil. Ubylo menších svateb do 30 osob a naopak přibylo těch v rozmezí od 51 do 80 hostů. Na druhém místě pak skončil počet 31 až 50 hostů. Vedou u nás tedy spíš středně velké svatby. Tato změna může být jednou z příčin rostoucích celkových nákladů.

Počet hostů na svatbě

99 % dotazovaných využilo v místě konání své svatby možnost ubytování. Jsou ale i místa, která ubytování nenabízí – v dotazníku jich bylo 27 % .

Patnáct snoubenců muselo svou svatbu přesunout kvůli koronaviru, dvě třetiny však zůstaly u původních dodavatelů. Cena jim byla navýšena jen ve výjimečných a předem odůvodněných případech.

A nakonec – největší množství svateb proběhlo v Moravskoslezském kraji.

Kraje - svatba

Na závěr

Je zajímavé sledovat, jak se zvyšujícími náklady na svatbu úměrně rostou i vybrané komodity. My jsme díky tomuto průzkumu zjistili, že většina snoubenců svůj plánovaný svatební rozpočet nakonec překročila.

Děkujeme za pozornost a věříme, že pro Vás budou tyto informace užitečné ať už při plánování vlastní svatby nebo v podnikání.

Pokud byste měli zájem o další či detailnější informace, neváhejte se na nás obrátit na email petr@qvamp.com.

Stáhněte si výsledky

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *